Mengenai KePOM

KePOM ialah singkatan Kesatuan Pembantu Operasi Malaysia.

KePOM bukan organisasi berdaftar dan KePOM adalah Interim kepada Kepsi yang tidak aktif hujung 2016. KePOM adalah inisiatif untuk membawa suara, idea, cadangan, keluahan serta masalah atau perkara yang dihadapi oleh Pembantu Operasi Seluruh Malaysia.

Dengan adanya KePOM diharap kebajikan Pembantu Operasi terbela dan terjaga.