Agenda KePoM

sebagai permulaan agenda yang akan dibawa KePoM adalah seperti berikut :

1 – upah jahit Pembantu Operasi (PO) wanita yang tidak sama dengan PO lelaki. (sedang mengumpul bukti)
2 – mengaktifkan semula KePsi.
3 – menjaga kebajikan PO seluruh Malaysia tidak mengira gred, kementeriaan atau bangsa.
4 – mengadakan mesyuarat interim – memerlukan lebih dari 100 PO (terbuka).
5 – melantik JawatanKuasa-Interim bagi memudahkan urusan.